Spoločnosť MANAG-TERMO spol. s r.o. používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete na stránke ochrana údajov.
30.05.2014 piatok

Revízie plynových a tlakových zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

Máte doma plynový kotol alebo sporák? Nezabudnite na ich kontrolu. 

Život, zdravie, bezpečnosť a ochrana majetku je prioritou. Aby ste mohli včas zabrániť prípadnému riziku (výbuch plynu, otrava oxidom uhoľnatým) nechajte si pravidelne kontrolovať plynové rozvody a plynové spotrebiče v byte alebo v rodinnom dome.


Čo znamená revízia plynového zariadenia?
Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého.

Čo znamená revízia a tlaková skúška pri novom odbere?
Pred zapojením nového odberného miesta na plyn je potrebné vykonať revíziu a tlakovú skúšku plynovodu. 

Čo všetko bude technik kontrolovať počas revízie?
Technik skontroluje celé plynové zariadenie, t.j. plynovod a plynové spotrebiče. 

kontrola tlaku plynu
kontrola tesnosti plynovodu
kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
kontrola uchytenia plynovodu
kontrola náterov, označení
kontrola pripojenia plyn. spotrebičov
kontrola plynových meracích hodín
kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
poradenstvo - plynárenstvo, vykurovanie, príprava TÚV
celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy.

Ako často treba vykonať revíziu plynového zariadenia?
Revízia plynových zariadení a spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať 1 x ročne, napriek tomu, že nie je povinná. Únik plynu a oxidu uhoľnatého ohrozuje život a zdravie ľudí. Predchádzať nebezpečným a negatívnym následkom môžeme iba prevenciou. Majiteľ domu je takisto podľa zákona o tepelnej energetike povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd spôsobených plynovými zariadeniami.
Tí, ktorí vlastnia pri dome tlakovú regulačnú stanicu sú povinní vykonávať jej revíziu každý polrok a tlakovú skúšku raz ročne.  

Odstráni mi revízny technik aj poruchy?
Poruchy revízny technik odstráni po dohode s majiteľom zariadenia podľa rozsahu, pričom cena za prácu je účtovaná mimo ceny revízie.


Poskytne mi revízny technik aj poradenstvo?
Revízny technik počas revízie odporučí servis a opravy plynových zariadení a plynových spotrebičov, rovnako poskytne bezplatne poradenstvo ohľadne plynárenstva, vykurovania, ohrevu TÚV a úspory energií.