Spoločnosť MANAG-TERMO spol. s r.o. používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete na stránke ochrana údajov.
06.03.2018 utorok

Preplach kúrenia

-         Bez správnej úpravy vody sa v kotli usadzujú nečistoty a vytvára sa korózia.
          To  napomáha usadzovaniu vodného kameňa a plytvaniu viac než 30 % paliva,
          ktoré je spotrebované v systéme.


-          Hlučnosť kotla  : V nechránenom kotli sa usádzajú nečistoty a vodný kameň, čo spôsobuje hlučnosť kotla.

-         Studené miesta :

          Známe studené miesta na radiátoroch indikujú zhluk čiernych kalov, ktorý
          obmedzuje prietok a znižuje tepelný výkon

-         Časté odvzdušnenie

          Ak je vrch radiátora počas prevádzky studený, dôvodom je obvykle vzduch alebo vodík.
          Tento vodíkový plyn sa vytvára ako vedľajší produkt elektrolytickej korózie. Treba byť opatrný,
          pretože tento plyn je horľavý.

-         Zlyhanie čerpadla

          Abrazívne a magnetické vlastnosti čiernych oxid. kalov zvyšuje opotrebenie ložísk čerpadiel a
          to môže viesť až k zlyhaniu čerpadla.

Postup prác:

  1. Vypustiť existujúci vykurovací systém a čo najdôkladnejšie (minimálne 2×) ho vypláchnuť miestne dostupnou vodou tak, aby sa zo sústavy dostalo čo najviac mechanických nečistôt a kalov (priebežne odkalovať na vypúšťacích armatúrach a filtroch).
  2. Napustiť vykurovací systém, alebo jeho časť, čistiacim roztokom IVAR (čistený systém rozdeliť na, pokiaľ možno, čo najmenšie úseky, to dáva istotu kvalitného vyčistenia a kontroly priechodnosti tejto časti) a ten nechať patričnú dobu cirkulovať v čistenom systéme, potom ho vypustiť.
  3. Potom znovu čo najdôkladnejšie (minimálne 2×) vypláchnuť vykurovací systém miestne dostupnou tlakovou vodou, aby sa zo sústavy dostalo čo najviac čistiacim procesom uvoľnených nečistôt a kalov (opäť priebežne odkalovať na vypúšťacích armatúrach a filtroch). Po skončení čistiaceho procesu je pri týchto „kyslých“ prípravkoch bezpodmienečne nutné vykonať tzv. „neutralizáciu“, teda elimináciu prípadných zostatkov kyslých čistiacich prípravkov. Neutralizáciu je nutné vykonávať tak dlho, až pH vo vykurovacom systéme stúpne nad hodnotu 8.
  4. Napustiť vyčistený a dobre vypláchnutý vykurovací systém upravenou vodou (správna hodnota tvrdosti vody a pH, koncentrácia inhibítoru popr. inhibičných látok – podľa požiadaviek výrobcu kotlov a ďalších komponentov vykurovacieho systému).
  5. Nakoniec skontrolovať technické parametre systému (tesnosť, doporučený tlak podľa výrobcu kotla alebo „najslabšieho článku“ vykurovacej sústavy, správna hodnota tlaku plynu v expanznej nádobe, priechodnosť filtrov atď.)  

 

 

 

http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/skusenosti-praxe-s-preplachom-cistenim-konzervaciou-ustredneho-kurenia.html

 

Videá

Multipush