Spoločnosť MANAG-TERMO spol. s r.o. používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete na stránke ochrana údajov.
31.07.2018 utorok

Fluórované plyny

Revízie chladiarenských zariadení

 

Od 1. septembra roku 2009 platí zákon č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných skleníkových plynoch (F-plynoch) a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z. k tomuto zákonu, ktorého cieľom je zníženie únikov a zamedzenie nadlimitných únikov týchto plynov. 
Zákon upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny – chladivá , zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom a zároveň vykonávať pravidelnú kontrolu únikov na chladiach a klimatizačných zariadeniach. 

 

 

 

Evidencia a oznamovacia povinnosť

Prevádzkovateľ zariadenia vedie evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach.

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný oznámiť príslušnému úradu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku, obvodný úrad zasiela tieto údaje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky každoročne, najneskôr do 15. marca nasledujúceho roku.

 

Minimálna frekvencia kontroly úniku

Zamestnanci s osvedčením musia pravidelne kontrolovať úniky chladiva zo stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel obsahujúcich 3 kg F-plynov alebo viac (6 kg alebo viac v prípade, pokiaľ sú hermeticky uzavreté a označené)

Náplň F-plynu  ≥3kg (≥6kg) a <30kg  ≥30kg a <300kg  ≥300kg
Minimálna frekvencia kontroly úniku každých 12 mesiacov každých 6 mesiacov každé 3 mesiace*

*Systém na detekciu únikov, ktorý upozorní operátora, je povinný pre aplikácie obsahujúce viac ako 300kg F-plynov.

 

 

Povolené úniky chladív v závislosti od veľkosti náplne a doby uvedenia do prevádzky

Uvedenie do prevádzky Náplň chladiva v kg
od 3 do 30 od 30 do 300 nad 300
do 4.7.2011 8 % 6 % 4 %
po 4.7.2014 6 % 4 % 2 %