Spoločnosť MANAG-TERMO spol. s r.o. používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete na stránke ochrana údajov.
26.05.2014 pondelok

Energetická certifikácia

Poskytujeme :

•    energetické poradenstvo
•    energetický kontroling
•    energetický audit - zhodnotenie súčasného stavu a nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov
•    návrh technického riešenia
•    údržba a prevádzka - zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu
•    alternatívne zdroje energie - odborné poradenstvo, prevádzkovanie, monitoring a vyhodnotenie projektu

štandardný  postup :
•    obhliadka na mieste, obdržanie vstupných podkladov
•    spracovanie technicko-ekonomického auditu
•    konzultácia a odsúhlasenie so zákazníkom
•    podpis zmluvy
•    odborný dohľad pri realizácii diela
•    spätný monitoring a vyhodnotenie projektu

 

Energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 311/2009 potrebujú spoločnosti, správcovia, vlastníci budovy, a to:

- vždy pri dokončení novej alebo už existujúcej budovy, 
- po významnej obnove, 
- pri predaji alebo prenájme


V celom procese certifikácie a jej objektívnosti je dôležitá nezávislosť odborne spôsobilej osoby vykonávajúcu certifikáciu.