07.03.2016 pondelok

Zelená domácnostiam od Viessmanna

Na obdobie od 15. februára do 30. júna 2016 prinášame atraktívnu ponuku obnoviteľných zdrojov so systémovým príslušenstvom pre jednoduchú a rýchlu montáž:

1.     Fotovoltaické systémy Vitovolt 200/300 s kompletným príslušenstvom vrátane meniča, upevňovacieho systémú ako aj prípadnej akumulácie prebytočnej elektriny do teplej vody.

2.     Akciovú ponuku solárnych systémov Vitosol pre ohrev pitnej vody platnú v širokej škále objemov zásobníkov ako aj kolektorov pre doplnenie do stávajúcich systémov alebo kompletnú rekonštrukciu ohrevu teplej vody.

3.     Širokú ponuku zostáv tepelných čerpadiel Vitocal určenú pre využitie v rodinných domoch za mimoriadne atraktívne cenové podmienky.

Cenové zvýhodnenie je výrazné až do výšky 1.621 € na vybraných zostavách. Takto má možnosť zákazník významnej úspory a to hneď na niekoľkých miestach:

1.     V rámci investičných nákladov štátnou dotáciou až do výšky 3.700 € (Napríklad u tepelných čerpadiel o menovitom tepelnom výkone vyššom ako 10 kW).

2.     Bonusom Viessmann až do výšky 1.621 €.

3.     Vhodnou kombináciou obnoviteľných zdrojov môže dokonca užívateľ kumulovať investičné stimuly.

4.     Významnou úsporou prevádzkových nákladov.

5.     Nezanedbateľnou úsporou fosílnych palív a tým významne prispieť k ochrane životného proredia pre budúce generácie.

Fotogaléria k článku

Dokumenty na stiahnutie

Cennik zelená domácnostiam