Voda a kanalizácia

Voda je život. Preto by ste rozvodom pitnej vody mali venovať zvláštnu pozornosť. Čistá pitná voda je jedno z našich najcennejších bohatstiev. Ľudia, ktorí sa starajú o svoje zdravie kladú v súčasnosti na pitnú vodu čoraz väčší dôraz.
30.05.2014 piatok

Zdravotechnika, rozvody vody a kanalizácie

Rozvodom pitnej vody by sme mali venovať zvláštnu pozornosť. Čistá pitná voda je jedno z našich najcennejších bohatstiev. Ľudia, ktorí sa starajú o svoje zdravie kladú v súčasnosti na pitnú vodu čoraz väčší dôraz. Požadujú, aby spĺňala všetky potrebné hygienické požiadavky. „Pitná voda zostane skutočne pitnou“ – to očakávajú všetci používatelia a prevádzkovatelia inštalácií pitnej vody. Splnenie tejto požiadavky sa stalo naším záväzkom.