30.05.2014 piatok

Zdravotechnika, rozvody vody a kanalizácie

Rozvodom pitnej vody by sme mali venovať zvláštnu pozornosť. Čistá pitná voda je jedno z našich najcennejších bohatstiev. Ľudia, ktorí sa starajú o svoje zdravie kladú v súčasnosti na pitnú vodu čoraz väčší dôraz. Požadujú, aby spĺňala všetky potrebné hygienické požiadavky. „Pitná voda zostane skutočne pitnou“ – to očakávajú všetci používatelia a prevádzkovatelia inštalácii pitnej vody. Splnenie tejto požiadavky sa stalo naším záväzkom. 

V oblasti rozvodu vody,  kanalizácie a zdravotechnických zariadení ponúkame:
•    Dodávku a montáž rozvodu teplej a studenej vody a kanalizácie.
•    Dodávku a montáž zariaďovacích predmetov
•    Dodávku a montáž elektrických ohrievačov vody prípadne aj cirkulačné potrubie TÚV
•    Dodávku a montáž odpadového a kanalizačného potrubia
•    Dodávku a montáž čistiarní a úpravní vody
•    Dodávku a montáž zariadení na zmäkčovanie vody – chemické, magnetické a elektromagnetické
•    Dodávku a montáž rozvodov vody zo studní
•    Dodávku a montáž automatických tlakových staníc a vodné hospodárstvo
•    Výmeny zariaďovacích predmetov
•    Opravy vodoinštalácií