06.02.2017 pondelok

Vlčie hrdlo 9 rekonštrukcia bytového domu

V bytovom dome sa zrealizovala rekonštrukcia kúrenia a rozvodov plynu.