06.02.2017 pondelok

Slovnaft SAM

Realizácia medených rozvodov argónu v hale Sam projekt a inštalácia nového zásobníka pre Argón a kyslík.