Servis a revízie

Každoročné servisné prehliadky pomôžu predĺžiť životnosť Vášho zariadenia. Naša firma skontroluje Váš systém a poradíme Vám v prípade nutných opráv a odporučíme ako správne nastaviť systém, aby pracoval čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.
06.02.2017 pondelok

NDT LT skúšanie podľa požiadaviek EN - defektoskopia

NDT LT skúšanie podľa požiadaviek EN
18.06.2014 streda

Servis kotlov na zemný plyn, dusíkové veže, rozvody Argón, kyslík.

Každoročné servisné prehliadky pomôžu predĺžiť životnosť Vášho zariadenia. V prípade, že s nami uzatvoríte zmluvu, táto može zahŕňať až dve plánované ročné prehliadky, zvyčajne na jar a na jeseň. Naša firma skontroluje Váš systém a poradíme Vám v prípade nutných opráv a doporučíme ako správne nastaviť systém, aby pracoval čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie. Prečistený a správne funkčný systém taktiež zníži Vaše účty za energie.
30.05.2014 piatok

Revízie plynových a tlakových zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého.