18.06.2014 streda

Servis kotlov na zemný plyn, dusíkové veže, rozvody Argón, kyslík.

Plánované servisné prehliadky. 
Každoročné servisné prehliadky pomôžu predĺžiť životnosť Vášho zariadenia. V prípade, že s nami uzatvoríte zmluvu, táto može zahŕňať až dve plánované ročné prehliadky, zvyčajne na jar a na jeseň. Naša firma skontroluje Váš systém a poradíme Vám v prípade nutných opráv a doporučíme ako správne nastaviť systém, aby pracoval čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie. Prečistený a správne funkčný systém taktiež zníži Vaše účty za energie.
Naši klienti majú na výber z 2 základných spôsobov prevádzkovania servisných procesov:  
-    servisná zmluva s periodickými  nastavenými servisnými úkonmi
-    individuálna klientská objednávka umožňujúca hĺbkové zameranie na konkrétny problém alebo okruh problémov (profilaktika, oprava, údržba zariadení)

Vykonávame :
-    servis klimatizácií všetkých značiek hlavne Samsung, Carrier, McQUAy, Lennox, Daikin, GEA, Toshiba
-    autorizovaný servis kotlov Viessmann pre našich zákazníkov a v prípade potreby aj havarijný servis
-    Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti TZB
-    Profilaktika a servis vzduchotechnických a chladiacich zariadení 
-    Meranie a regulácia vzduchotechnických a chladiacich zariadení
-    Revízia a servis požiarnych klapiek

- servis pre dusíkové veže, zariadenia a rozvody cyklopentán, Argón, kyslík a iné technické plyny.

Prečo vykonávať pravidelné servisné prehliadky plynových kotlov?
Pravidelným  servisom plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať jedenkrát ročne, a to po vykurovacej sezóne sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe paliva a  eventuálnej nebezpečnosti zariadenia z dôvodu úniku plynu a emisií. 
 
 
Servisná prehliadka obsahuje hlavne 
-    vyčistenie priestoru kotla vysávačom, štetcom a tlakovým vzduchom
-    vyčistenie filtrov
-    doplnenie tlaku vzduchu v expanznej nádobe
-    doplenie tlaku vody v systéme
-    vyčistenie horáku mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, prípadne chémiou
-    zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť 
-    mechanické čistenie výmenníka
-    čistenie spalinových lopatiek (turbo)očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu s možnosťou preventívnej výmeny
-    kontrola tlaku na tryskách
-    nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo
-    kontrola funkcie  bezpečnostných systémov kotla 
-    kontrola tesnosti plynových armatúr detektorom úniku plynu
-    vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotla


Prečo je servis klimatizácie potrebný?
•    kvôli zachovaniu optimálnej funkčnosti systému a zvýšeniu jeho životnosti (správny servis môže životnosť až zdvojnásobiť)
•    pravidelne čistené filtre zvyšujú účinnosť zariadenia a znižujú jeho záťaž, čo sa môže odraziť aj na účte za elektrickú energiu
•    niektoré štatistiky uvádzajú, že v prípade zanedbaného alebo nesprávneho servisu stráca klimatizácia každoročne 5 % efektivity a že systém, ktorý si zachováva vrchol svojej efektivity môže mesačne ušetriť na energii až 25 %
•    V neservisovanom systéme sa nachádza peľ, prach a iné nečistoty, rovnako ako baktérie či huby, ktoré sa systémom rýchlo šíria a môžu zhoršovať kvalitu vzduchu. Okrem bežných chorôb ako nádcha či chrípka môžu spôsobovať podráždenia sliznice oka, nosa či hrdla podľa citlivosti a predispozícií jedinca. Na základe viacerých štúdií bolo preukázané, že za veľké percento absencií v práci môžu choroby horných dýchacích ciest, za ktorými stoja práve mikroorganizmy, ktoré sa vyskytujú a šíria klimatizáciou.

Termíny
Pravidelné servisné kontroly sa vykonávajú  individuálne, zvyčajne po skončení vykurovacej sezóny alebo tesne pred vykurovacou sezónou v mesiacoch marec až november.

 

 

Dusíkové veže ako zariadenie často používané na inertizáciu alebo iné účely je zariadenie, ktoré potrebuje svoju údržbu, pravidelný servis a ako A-čkové zariadenie podľa vyhlášky 508 pravidelné revízie a úradné skúšky. Tieto činnosti vykonávame a je vhodné nezanedbať pri prevádzke zákon a postupovať podľa neho.