30.05.2014 piatok

Zemný plyn a technické plyny

Vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie

 

  • Dokladovú časť pre realizáciu plynofikácie
  • Dodávku a montáž plynových kotlov  - stacionárnych liatinových, nástenných kondenzačných
  • Rozvod plynu v objektoch a výstavbu kotolní
  • Vykurovanie priemyselných hál plynovými alebo teplovzdušnými zariadeniami
  • Opravy plynových spotrebičov, rozvodov a kotlov
  • Revízie plynových zariadení
  • Rozvody technických plynov a kvapalín : acetylén, cyklopentán, CO2, dusík, polyol, hélium, kryptón, argón, isocyanate, metanol, neón, xenón, amoniak, chlór
  • Rerezové rozvody