Plyn

Zemný plyn, Dusík, Argón, Kyslík, CO2 a iné technické plyny, servis, revízie

Realizácia plynovodov, dusíkové veže, rozvody z nereze, medi pre Argón, kyslík, CO2, cyklopentán a iné technické plyny.
30.05.2014 piatok

Zemný plyn a technické plyny

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie ako aj dokladovú časť pre realizáciu plynofikácie, dodávku a montáž plynových kotlov (stacionárnych liatinových, nástenných kondenzačných), rozvod plynu v objektoch a výstavbu kotolní, vykurovanie priemyselných hál plynovými alebo teplovzdušnými zariadeniami, opravy plynových spotrebičov, rozvodov a kotlov, revízie plynových zariadení.