NDT testy

NDT skúšky - meranie tlakových nádob ultrazvukom, tesnosť kanalizácií a vizuálne skúšky potrubí.

NDT skúšky a revízie tlakových nádob pre všetky technické plyny, ropu, benzín a iné médiá. Meranie hrúbok ultrazvukom a vizuálna skúška. Skúšky tesnosti pre kanalizácie a nádrže.