Energetická certifikácia

Energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 311/2009 potrebujú spoločnosti, správcovia, vlastníci budovy, a to: vždy pri dokončení novej alebo už existujúcej budovy, po významnej obnove, pri predaji alebo prenájme.
26.05.2014 pondelok

Energetická certifikácia

Energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 311/2009 potrebujú spoločnosti, správcovia, vlastníci budovy, a to: vždy pri dokončení novej alebo už existujúcej budovy, po významnej obnove, pri predaji alebo prenájme